Μαζικά SMS

SMS 21 B Μαζικά SMS

Ομαδική Αποστολή SMS

   – Αποστολή του μηνύματος της επιχείρησής σας σε χρήστες των περιοχών Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Λευκάδας.

 

   – Εύκολα Γρήγορα Αξιόπιστα

 

   – Έγκυρη και συνεχώς αυξανόμενη βάση δεδομένων με κινητά τηλέφωνα

 

Back to Top